Boulevard Ribbon
Jekaterynburg. Rosja

boulevard ribbon

BOULEVARD RIBBON, JEKATERYNBURG, ROSJA

Projektowany teren zlokalizowany jest w centralnej części miasta, w pobliżu dużych obiektów użyteczności publicznej, zjednoczonych wcześniej przestrzenią parkową. Głównym wyzwaniem dla projektu stało się rozdrobnienie tej przestrzeni w wyniku budowy nowego układu drogowego. Koncepcja projektu zakłada zespolenie terenów zielonych wokół zrekonstruowanego stadionu i stworzenie dużego obszaru rekreacyjnego, który ponownie połączy stary park. „Wstęga” zielonych bulwarów łączy funkcjonalnie wszystkie części i tworzy nowe miejsca relaksu. W krajobrazie zaznaczono tektonikę wielokierunkowych ciągów pieszych i rowerowych. Nowatorską dla Jekaterynburga była propozycja zastosowania gęstego nasadzenia krzewów i bylin tak, aby efekt zagospodarowania terenu był widoczny już w pierwszym roku. Proces sadzenia był również nowy dla Jekaterynburga.

Wstępna koncepcja systemu mebli miejskich „Ribbon” została opracowana specjalnie na potrzeby projektu we współpracy z francuskim projektantem przemysłowym Oliverem Masselerem. Nowe ściany oporowe wzmacniają efekt geoplastów i dodatkowo łączą krajobraz i architekturę. Paleta roślin i geoplastów tworzy przestrzeń w skali człowieka, w harmonii z koncepcją i kompozycją modernistycznej architektury oraz istniejącym środowiskiem naturalnym. Powstały także nowe tereny sportowo-rekreacyjne. Obejmuje strefę ćwiczeń i pierwszy skatepark w mieście, który w pełni odpowiada międzynarodowym standardom. Projekt został zrealizowany w ramach modernizacji miasta na Mistrzostwa Świata FIFA 2018.