Chelmska Development
Warszawa. Polska

chelmska development

CHELMSKA DEVELOPMENT, WARSZAWA, POLSKA

Wizją jest stworzenie przestrzeni mieszkalnej i komercyjnej, która wspiera życie w dużym zagęszczeniu, zapewniając bezpieczne i zdrowe miejsce do życia, sprzyjające włączeniu społecznemu i stwarzające poczucie własności.

Krajobraz jest zaprojektowany jako współczesna otwarta przestrzeń z różnymi strefami i alejami drzew. Zielone kieszenie otaczające budynki są dostępne dla warszawiaków i tworzą przestrzenie do spotkań towarzyskich, relaksu i spotkań z przyjaciółmi. Trasy rowerowe i ciągi piesze sprawiają, że miejsce jest łatwo dostępne i przyjazne dla użytkownika. Pod względem estetycznym prosta, uporządkowana aranżacja krajobrazu oraz selektywne wykorzystanie współczesnych materiałów i mebli uzupełniają odważny charakter otaczającej architektury i odzwierciedlają motywy architektoniczne poprzez wzór, kształty i linie występujące w projekcie krajobrazu.

Dla mieszkańców budynku stworzono prywatne i ogrodzone przestrzenie otoczone murami budynku. Nowa zabudowa otoczona jest zielonymi korytarzami złożonymi z alej drzew i krzewów oraz traw, przełamujących ogromną monotonię krajobrazu.