Forum City
Jekaterynburg. Rosja

forum city


Lokalizacja

Klient

Architekci

Data projektowania

Daty realizacji

Materiał roślinny:
• drzewa

• krzewy i byliny

Kwartał mieszkalny Forum City, położony w centralnej części Jekaterynburga, w swoich założeniach miał połączyć dynamiczny, wielkomiejski styl życia z kameralnym charakterem podmiejskich dzielnic mieszkaniowych. Dziewięć wież połączonych dolnymi kondygnacjami zaoferuje panoramiczne widoki na miasto, jednocześnie wpisując się w prostą siatkę oryginalnego XIX wiecznego planu centrum Jekaterynburga, odtwarzając tradycyjne pierzeje na poziomie ulicy. Pełne zharmonizowanie ambitnych założeń architektury krajobrazu z nowatorskim projektem architektonicznym, zaowocowało powstaniem w pełni zintegrowanej przestrzeni przeznaczonej dla zróżnicowanego grona potencjalnych mieszkańców i użytkowników komercyjnych. Powstał projekt, który połączył planowanie urbanistyczne, architekturę i kształtowanie krajobrazu, celem rozwiązania niektórych z najpilniejszych problemów, z którymi borykają się nie tylko rosyjskie centra miast.
Scalanie siatki ulic

Jednym z problemów centrum Jekaterynburga jest brak przyjaznego charakteru przestrzeni publicznych. Często jest to wynikiem braku ciągłości pierzei ulicznych, poprzerywanych nowymi projektami. W rezultacie zaburza to coraz bardziej oryginalny XIX wieczny układu urbanistyczny centrum miasta. Dopełnieniem tego jest całkowity brak kompleksowych strukturalnych nasadzeń w przestrzeniach ulic. Fasady wielu budynków tworzą uskoki i przerwy w linii pierzei. Tworzą się miejsca zajmowane przez parkingi, obszary niczyje, niezagospodarowane i nieskoordynowane z otaczającymi funkcjami. Tereny te nie zachęcają do przebywania na pozbawionych charakteru i niezbyt przyjaznych, anonimowych ulicach. Dodatkowo, w warunkach klimatycznych Jekaterynburga brak starannie zaplanowanych nasadzeń pogarsza trudne kontynentalne warunki klimatyczne występujące w regionie na południe od Uralu — silne, mroźne zimowe wiatry z temperaturami spadającymi poniżej −30 stopni i letnie temperatury przekraczające +30 stopni Celsjusza w centrum miasta. Takie też były warunki na terenie projektu Forum City.

Prostokątna siatka ulic jest jednym z kluczowych historycznych elementów rozwoju planów miast. Bardzo często traci ona swoją przejrzystość poprzez cząstkowe nakładanie na nią nowych planów i projektów. Projekt FORUM City próbuje nawiązać do historycznej struktury centrum Jekaterynburga. Połączenie zewnętrznych wież fasadami dolnych kondygnacji wzdłuż ulic otaczających działkę o powierzchni 103 000 m2., stworzyło ciągłe pierzeje. W połączeniu z typologią wolno stojących wież w centrum kwartału, projekt zyskał śródmiejski europejskim charakter, pozwalając jednocześnie na zaprojektowanie w jego wnętrzu zielonej oazy.Nawiązania historyczne: ceglane fasady i rynek miejski

W XIX wieku centrum Jekaterynburga było zbudowanym głównie z cegły. Wszędzie były widoczne frontowe elewacje z ozdobnymi ceglanymi detalami. Wiele z nich zostało zastąpionych w XX wieku wieżowcami z betonu, stali i szkła. Nasz projekt próbuje połączyć elementy z przeszłości z teraźniejszością, aby stworzyć tkankę miasta przyszłości. Elewacje zewnętrzne kwartału są zaprojektowane w liniach prostych i wykonane z czerwonej okładziny ceglanej. Sięga ona nie wyżej niż do dziesiątego piętra. Wyższe kondygnacje wież, z których najwyższa będzie miała 100 metrów, zostały obłożone systemem wykonanym w większości z elementów aluminiowo-szklanych. Od strony wewnętrznej, zwróconej w stronę wewnętrznych wież i zielonego dziedzińca, fasady są zaprojektowane na planie owalnym. Dzięki temu przekątne widoki między nimi otwierają się na szersze panoramy miasta. Stworzyło to nowy śródmiejski charakter dopasowany do wielkomiejskiego stylu życia: dynamiczne środowisko, w którym życie, wypoczynek i praca doskonale się ze sobą łączą.

Co ciekawe, teren projektu przez wiele lat funkcjonował jako jeden z głównych otwartych rynków w mieście. Ta funkcja również została uwzględniona w projekcie. Istniejąca wydłużona galeria handlowa, która rozciąga się po wschodniej stronie działki, będzie połączona funkcjonalnie z drugim wewnętrznym publicznym dziedzińcem, obsadzonym drzewami, z fontanną pośrodku. Tutaj mieszkańcy miasta będą mogli odetchnąć przy kawie od zgiełku miasta. Zadaszona przestrzeń pomiędzy galerią handlową a dziedzińcem będzie użytkowana jako gastrodrom, mieszanka funkcji restauracyjnych i handlowych umieszczonych we wspólnej otwartej przestrzeni. Swoim charakterem i formą będzie on nawiązywał do dawnej funkcji targowiska miejskiego. Ten otwarty food-court zaspokoi także potrzeby mieszkańców na zróżnicowane i współczesne doznania gastronomiczne na wyciągnięcie ręki.Zazielenianie miejskiego Krajobrazu

Nawet jak na standardy europejskie projekt architektury krajobrazu stworzony na potrzeby tego założenia jest ambitny. W zakresie szeroko pojętej architektury krajobrazu i realizacji projektu zagospodarowania terenu nasza pracownia współpracowała scisle z LEVS Architekten, jednym z czołowych niderlandzkich biór projektowych z Amsterdamu, z którymi łączy nas ambicja wykorzystania ściśle zintegrowanych z architekturą elementów przyrodniczych, jako sposobu radzenia sobie z narastającymi problemami dotyczącymi różnorodności biologicznej, zmian klimatycznych i jakości życia w obszarach gęsto zurbanizowanych.
Na projekcie Forum City posadzonych zostanie łącznie około 150 dużych drzew, a na terenie parku zaprojektowanego na wewnętrznym dziedzińcu, na tarasach i na dachach wież zostaną wysadzone tysiące krzewów i bylin. Rośliny są sadzone w dużych gęstościach tak aby rekompensować potencjalne wypady. Sadzenie dużych drzew, w tym przypadku z obwodami pnia 30cm+, oraz niejednokrotnie starszych niż 25 lat, ma dwie ważne zalety. Po pierwsze, natychmiast zaczną się one przyczyniać się do poprawy jakości powietrza w okolicy. Po drugie, latem przyszłego roku pierwsi najemcy będą mogli cieszyć się cieniem drzew i chłodzącym efektem dużej ilości wkomponowanych pomiędzy budynki terenów zielonych.

Nasadzenia różnorodnych gatunków drzew i krzewów mają na celu stworzenie dynamicznego, zmieniającego się zgodnie z porami roku krajobrazu. Od wieczne zielonych sosen i tsug kanadyjskich po zmienne barwy klonów i lip, wnętrze kwartału jak i jego obrzeża powinny tworzyć otoczenie zachęcające do jego odkrywania przez przyszłych mieszkańców.

Wszystkie drzewa zostaną zakupione ze szkółek w Niemczech i Niderlandach, specjalizujących się w uprawach dużych okazów, z dobrze rozwiniętym ale zwartym systemem korzeniowym, umożliwiającym ich transport na duże odległości. W tym wypadku było to podwójnie ważne, gdyż większość nasadzeń została wykonana na płycie betonowej pokrywającej 3-4 kondygnacje parkingu podziemnego. Było to możliwe dzięki specyficznej konstrukcji płyty nad parkingami i zastosowaniu nowoczesnej technologii zielonego dachu, co stworzy stabilne warunki glebowe pozwalające na zastosowanie intensywnych nasadzeń. Wszystkie krzewy i byliny zostaną zakupione w Polsce, co pozwoliło na uzyskanie zuniformizowanego efektu dzięki wysokiej jakości dostarczonego materiału.

Na zewnątrz kwartału, wzdłuż otaczających ulic, na których tradycyjnie dominowałyby miejsca parkingowe i betonowe nawierzchnie, zostały zaprojektowane zielone bulwary i place miejskie, gdzie piesi i rowerzyści zyskują pierwszeństwo w przestrzeni publicznej, a drzewa i krzewy tworzą atmosferę sprzyjającą spotkaniom mieszkańców. Alejowe nasadzenia lip i ozdobnych jabłoni nie tylko dodają przyjaznego charakteru całemu kwartałowi, ale także pomagają funkcjonalnie zorganizować otaczającą przestrzeń publiczną w obszary przeznaczone dla różnych grup użytkowników, czyniąc przestrzeń bezpieczniejszą i wygodniejszą.Marzenia zmieniają się w rzeczywistość

Nie jest przypadkiem, że tego typu projekty realizuje w Rosji polsko-holenderski zespół projektowy. Jedną z wielu możliwości, jakie daje nam praca w Federacji Rosyjskiej, jest przyczynianie się do tworzenia nowej jakości życia nie tylko we wnętrzach, ale ogólnie na miejskich terenach publicznych i na półprywatnych terenach otaczających budynki mieszkalne. W Europie, istnieje silna tradycja łączenia dynamizmu i aktywności dużego miasta z intymnością odosobnionego sąsiedztwa. Wielu przyszłych mieszkańców Forum City też tego pragnie. Otwarte przestrzenie między wieżami z wielofunkcyjnym parkiem, płynne połączenia obszarów półpublicznych z prywatnymi, mają ułatwić mieszanie tych dwóch uzupełniających się stylów życia. Umożliwi to mieszkańcom swobodne przemieszczanie się, z domu do pracy, potem na zajęcia rekreacyjne, do przedszkola i na zakupy, na piechotę, nie wychodząc ze swojego kwartału. Intymne półprywatne przestrzenie, które łączą ze sobą wszystkie te elementy funkcjonalne kompleksu, są pełne kameralnych miejsc stworzonych dla rekreacji i odpoczynku.

Na zewnątrz kompleksu miejsca, w których normalnie dominowały samochody, są teraz placami i bulwarami, gdzie piesi i rowerzyści dzielą przestrzeń publiczną, a drzewa i rośliny otaczają miejsca zaprojektowane dla spotkań ze znajomymi i wytchnienia od wielkomiejskiego życia. Całość planu funkcjonuje jak małe miasto w większym mieście.


Od małego mieszkania po luksusowy penthouse, od sky-baru po ławkę w parku. Od stojaka na rowery po parkingi pod drzewami i od centrum medycznego po niedzielny targ. Nasze marzenia o nowym typie metropolitalnego, zrównoważonego środowiska życia w centrum rosyjskich miast stają się rzeczywistością.


Wielobranżowy project zagospodarowania terenu dla kompleksu FORUM City w Jekaterynburgu powstał z inspiracji i w oparciu o wizję i projekt pracowni architektonicznej LEVS Architekten z Amsterdamu, oraz w ścisłej kooperacji z jej autorami.
Nagrody i wyróżnienia:

The Golden Tazzini Award for Architecture and Design 2020 — Finalista w kategorii Najlepszego wybudowanego projektu Architektury Krajobrazu dla projektów Mieszkaniowych
XI Doroczna Nagroda Architektury Krajobrazu Federacji Rosyjskiej 2020 — Srebrny Dyplom w kategorii najlepszego projektu zagospodarowania Terenu dla projektu mieszkaniowego poniżej 1 ha
ADD AWARDS 2020 Nagroda dla architektów, architektów krajobrazu i projektantów wnętrz — 2 miejsce w kategorii Projektów Przestrzeni Miejskich i Architektury Krajobrazu