Silesia City Center
Katowice. Polska

silesia city center

SILESIA CITY CENTER, KATOWICE, POLSKA