Бонсай парк
Хунань. Китай

bonsai park

БОНСАЙ ПАРК, ХУНАНЬ, КИТАЙ