Nasza firma otrzymała dofinasowanie na rozwój marki.

W 2021 roku firma S&P Architektura Krajobrazu otrzymała dofinasowanie na rozwój marki na
rynkach zagranicznych.

 

Projekt:
PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój
oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych
przedsiębiorstw
poddziałanie: 3.3.3 wsparcie MŚP w promocji marek produktowych

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest rozwinięcie działalności eksportowej na rynki zagraniczne w tym
na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Arabii Saudyjskiej. Celem projektu jest
udzielenie wsparcia przedsiębiorcom zamierzającym uczestniczyć w programach promocji, w
celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami
rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych.

 

Planowane efekty:

Realizacja celu umożliwi dalszy rozwój firmy. Poprzez sprzedaż eksportową uda się uzyskać
wzrost świadomości i rozpoznawalności polskiej marki S&P Architektura Krajobrazu Sp. z o.o.
na rynkach zagranicznych, co przyczyni się również do wzmocnienia pozycji Marki Polskiej
Gospodarki.

 

Wartość projektu:

180 030,00 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich:

135 022,25 zł