Silesia City Center
Katowice. Poland

silesia city center

SILESIA CITY CENTER, KATOWICE, POLAND